Výstavba haly

POPIS DIELA

Spoločnosť TS Construct, s. r. o., sa významným spôsobom podieľala na výstavbe multifunkčnej montovanej haly. Okrem samotného objektu, sme boli realizátorom interiérových úprav vrátane rozvodov vody, kanalizácie, izolácií, zateplenia, priečok a pod. Okolie haly sme terénne upravili, izolovali, vystavali prístupovú cestu, chodníky a v neposlednom rade oplotenie objektu.

DETAIL REALIZÁCIE

  • Dátum : 31. december 2014
  • Tags : Stavba objektov