Námestie SNP v Detve

POPIS DIELA

TS Construct, s. r. o., sa významným spôsobom podieľal na rekonštrukcii námestia SNP v Detve. Naše mechanizmy rekultivovali plochu námestia a realizovali pokládku zámkovej dlažby, pod drobnohľadnom odborníkov. Konečný stav diela bol ocenený zadávateľom diela i verejnosťou.

DETAIL REALIZÁCIE

  • Dátum : 10. jún 2013
  • Tags : Stavba objektov, Výkopové práce