Realizácia chodníkov, peších zón

POPIS DIELA

V rokoch 2013 – 2014 naša spoločnosť realizovala kompletnú rekonštrukciu námestia v Detve, chodníky v obciach i na veľkých sídliskách. Rekonštrukcia spočívala vo výkopových prácach, kultivácii prostredia, pokládke zámkovej dlažby až po finálnu úpravu diela.

DETAIL REALIZÁCIE

  • Dátum : 18. apríl 2014
  • Tags : Stavba objektov, Stavebné práce